Wpływ Maryi na duchowość i codzienne życie Oblatów

Maryja w duchowości oblatów W kontekście duchowości oblackiej, Maryja odgrywa kluczową rolę jako Matka i Przewodniczka. Tę rolę oblatowie widzą jako most łączący niebo z ziemią, oddając Jej szczególne miejsce w swoich sercach. Dla nich Maryja jest nie tylko patronką zgromadzenia, ale również wzorem świętości do naśladowania w życiu codziennym. Maryjność stanowi jeden z centralnych…