Oblaci w XX wieku: odważni duchowni przeciwko mrokom historii

Oblaci w XX wieku Ruch oblatów w XX wieku był głęboko zaznaczony przez globalne konflikty, zwłaszcza okupację i walki II wojny światowej. Szeroko znana jest postać błogosławionego Franciszka Blachnickiego (1921-1987), który jako kapelan sztandarowego krakowskiego plutonu Akademickiej Legii Obrony Pasiaka przyczynił się do odrodzenia życia religijnego w powojennej Polsce. Czasy te były pełne wypróbowań, a…