Dzień z życia oblackiej wspólnoty

Oblackie życie codzienne

Pierwszymi promykami wschodzącego słońca obudzeni są mnisi oblaci, rozpoczynający dzień od rannego apelu, zwanego jutrznią. Niemal w zupełnej ciszy oddają hołd twórcom natury i kierują swoje modlitewne zwrócenia ku niebu. Cichość otacza cały monaster, pozwalając na skupienie i przemyślenie planu dnia.

Kiedy świat za murami klasztoru tętni życiem, oblaci zajmują się codziennymi obowiązkami. Praca fizyczna miesza się tu ze studiowaniem tekstów religijnych lub filozoficznych – nigdy jednak nie odbiera to czasu na modlitwę i refleksję. W szeroko rozumianym znaczeniu słowa „praca” – ora et labora (modlić się i pracować) jest kluczowym haseł dla członków zakonu

Podczas posiłków panuje reguła milczenia — najważniejsze są wspólnota oraz pokora wyrażana poprzez dzielenie się jedzeniem przybranym w pieczołowicie zachowanej prostoty. Ta uzyskana równowaga między materialnym a duchowym jest celem każdego dnia oblackiej wspólnoty.

Z godziną nieszporów następuje moment przeznaczony na relaks i często towarzyszą mu rozmowy. To czas, gdy mnisi mogą swobodnie porozmawiać o swoich przeżyciach i refleksjach. Po czym nadejdzie kompletoria – ostatnia modlitwa dnia, po której mnisi udają się na spoczynek, by na nowo zacząć cykl oblackiego życia następnego dnia.

Dzień z oblatami

Pierwszym dźwiękiem, który niesie się po korytarzach obrzycko-białogórskiego opactwa oblackiego o świcie, jest dzwon modlitewny. Ten dźwięk zapoczątkowuje dzień pełen skupienia i pracy w słuzbie Boga. Obce mogą być myślom tych, którzy patrzą na ten scenariusz z zewnątrz, ale dla członków wspólnoty monastycznej oblatów to codziennie doświadczenie, sanktuarium ich wiary.

W ramach porannego trybunału liturgicznego, mnisi oblaci odprawiają Jutrznię – cenną część Liturgii Godzin. Po krótkiej przerwie na śniadanie i czas wolny, wszystko wraca do harmonijnego rytmu modlitwy i pracy – „ora et labora”. Później następuje drugi ważny moment dnia – Msza Święta. Ta centralna część życia oblackiego jest sercem całodniowej służby Bożej.

Codzienna rutyna jednak nie należy tylko do sfery duchowej. Ponadto wiele czasu oblaci poświęcają pracy fizycznej oraz intelektualnej. Ini lata studiów teologicznych czy filozoficznych są odpowiedzią na wezwanie ustawicznej formacji oraz umożliwiają dogłębną refleksję nad Słowem Bożym.

Dzień zamyka Nieszpory, wieczorna modlitwa kościoła. Później jest czas na indywidualną i wspólną refleksję oraz odpoczynek przed kolejnym dniem pełnym oddania. Na koniec dnia oblaci skupiają się w ciszy, kontemplując niezwykłość upływającego dnia i przygotowując się do służby następnego.

Codzienność w oblacji

Poranek wspólnoty oblackiej budzi się razem z wschodem słońca. Samotna dzwonnica bije w dzwon, wysyłając dźwiękowy apel do modlitwy której wierni czuwają od chwili otrzymania powołania. Ten spokojny poranek jest tłem dla codziennej rywalizacji zakonników, którzy podejmują swoje obowiązki i zajęcia, wzorując swoje aktywności na życiu św. Benedykta.

Początek dnia to czas tajemnicy – msza święta jest świętowanie sakramentu Eucharystii która ma ogromne znaczenie dla każdego oblata. Po mszy czas na prywatną medytację, naukę czy prace fizyczną oraz opiekę nad starszymi braćmi. W godzinach popołudniowych ponownie zbierają się oni w kaplicy lub kościele aby śpiewać psalmy i słuchać liturgicznymi czytaniami.

Nawet skromny posiłek jaki spożywa wspólnota wynika z tradycji mnichów z reguły Świętego Benedykta gdzie leeruje „Nic nas nie smuci tak bardzo jak obfitość”. Ta zgoda na prostotę sprzyja głębokiej refleksji i spełnieniu podstawowych potrzeb wspólnoty negując materializm

Dzień kończy się kompletem- ostatnią Godziną Kanoniczną kończącą dzień zakonnika. Modlitwa nocna to ostatnia część liturgii godzin, której celem jest zakończenie dnia w atmosferze cichego rozważania i dziękczynienia. A potem oblat wraca do swojej cele jakby chciał uchronić się od świata przed nastającym dniem.

W obrębie oblackiej wspólnoty

Dzień oblackiej wspólnoty zaczyna się wcześnie rano, gdy wszyscy członkowie spotykają się na modlitwie. Ta codzienna praktyka jest nie tylko okazją do duchowej łączności, ale także momentem skupienia i refleksji dla każdego oblatka. Modlitwa odbywa się w kaplicy zgromadzenia, miejscu pełnym spokoju i ciszy.

Po porannej modlitwie następuje czas wykonywania różnych obowiązków. Każdy oblatek ma swoją specjalizację – może to być praca fizyczna, jak pielęgnacja ogrodu klasztornego lub prace remontowe, mogą to być też zadania intelektualne czy nawet artystyczne. Ten element dnia stanowi istotny aspekt rytmu oblackiego życia – konieczność balansowania pomiędzy modlitewnym skupieniem a prozaiczną pracą dnia codziennego.

Wspólnota gromadzi się razem ponownie na późniejszaych godzinach na kolejnej sesji modlitewnej. W tym czasie oblatkowie dzielą się swoim dniem, przeżywanymi doświadczeniami i światłami otrzymanymi podczas modlitwy czy pracy. Poprzez te regularne spotkania umacniane są więzi między członkami wspólnoty a jednocześnie utrzymywane jest stałe nawiązanie do duchowych korzeni zakonu.

  • Poranne modlitwy
  • Zakonne obowiązki i prace
  • Popołudniowe spotkanie i dzielenie się doświadczeniami

Dzień konczy się wieczorną modlitwą, nierzadko połączoną z medytacją. Następnie każdy członek wspólnoty odpoczywa, będąc gotowym na kolejny dzień pełen oblackiego ducha.

Za kurtyną oblatów

Pierwszy świt rozpoczyna się od głębokiego dzwonu, który rozbrzmiewa na terenie klasztoru. Bracia oblati powstają wcześnie rano, aby poświęcić swój pierwszy czas Bóstwu poprzez modlitwę i medytację. Długo przed wysłaniem słońca wyruszają do kaplicy z pełnym oddaniem i pokorą, skupiając swoje myśli nie na świeckim świecie, ale na Duchowym.

Posiłki są spożywane wspólnie w jadalni klasztornej, Zapewnia to klerykom okazję do dzielenia się przez chwilę swoimi refleksjami i emocjami. W tych momentach panuje atmosfera ciszy zapewniona jarzeniem kontemplacyjnych myśli. Po posiłkach oblati udają się z powrotem do pracy – edukacja religijna, posługiwania duszpasterskie czy prace ogrodowe stanowią nieodłączną część ich codziennej rutyny.

Często zapominamy o sióstr oblackich, które prowadzą równie surowe życie jak bracia. Zajmują one istotne role w codziennym funkcjonowaniu klasztoru – przygotowują posiłki, dbają o porządek we wspólnej przestrzeni oraz zaangażowane są w wiele cichych prac zarówno materialnych jak duchowych.

Kiedy dzień dobiega końca, oblati zbierają się ponownie w kaplicy na wieczorne nabożeństwo. W harmonii i ciszy śpiewają psalmy oraz modlą się za siebie nawzajem, za Kościół i cały świat. Mimo skromnego życia monastycznego, bracia oblaci są silnie zaangażowani w aktywność społeczną miejsca swojego zamieszkania – edukację młodzieży, opiekę nad ubogimi czy pomoc starszym.

Ostatecznie życie oblackiej wspólnoty jest zasługą konsekwentnych wyborów prowadzących do głębokiego oddania Bogu i służby innym. Jest to wzór dla wielu osób dążących do pełnienia szczerej chrześcijańskiej miłości w praktyce codziennego życia.

Podobne wpisy