Obecność oblatów na świecie – od europejskiego początku po globalną misję

Oblaci na świecie

Od powstania w 19 wieku, Oblaci Maryi Niepokalanej ekspandowali na każdy kontynent, przynosząc swoje posłannictwo i idee do różnych kultur i środowisk. W Ameryce Północnej Oblaci byli prekursorami ewangelizacji niemal od początku istnienia misji katolickich, zwłaszcza w najbardziej niedostępnych regionach Kanady czy północnych rejonach Stanów Zjednoczonych. Ich skupienie na pracy z ubogimi i marginalizowanymi jest kluczowe dla ich działania.

W Europie, miejscu pochodzenia Założyciela Eugeniusza de Mazenoda, obecność oblata zaangażowała wielu duchownych w przywracanie wiary po rewolucyjnym chaosie Francji XIX wieku. Uważa się, że ich praca miała znaczący wpływ na rozwój Kościoła Katolickiego we Francji oraz innych częściach Europy. Na obszarze Afryki czy Azji, Oblaci koncentrują się przede wszystkim na dialogu między religiami oraz wspieraniu lokalnych społeczności poprzez edukację i projekty rozwoju. Działają również na terenie Australii i Oceanii gdzie niosą pomoc rdzennej ludności Aborygenów.

Aktualnie Congregatio Missionariorum Oblatorum (Zgromadzenie Misjonarzy Obłatów) liczy ponad 3700 członków, zlokalizowanych w ponad 60 krajach na całym świecie. Działanie Oblatów jest mocno zakorzenione w poszczególnych społecznościach, co przekłada się na bezpośredni wpływ na życie ludzi biednych i potrzebujących.

Gdzie działają Oblaci?

Oblaci św. Józefa, zwanych również Oblatami Maryi Niepokalanej, mają swoje placówki na pięciu kontynentach: w Azji, Ameryce, Europie, Afryce i Australii. To globalne zgromadzenie zakonne, które prowadzi rozległe działania duszpasterskie w ramach których oferowane są usługi edukacyjne i charytatywne. Ich misja obejmuje takie kraje jak Kanada, Stany Zjednoczone, Demokratyczna Republika Konga czy Indie.

W Europie ich obecność jest znaczna – liczba placówek przekracza kilkadziesiąt a największą ilość posiadają we Włoszech oraz w Polsce. Działają także aktywnie na wszelkich innych kontynentach. Zwłaszcza Afryka jest miejscem gdzie intensywność ich działań wzrasta z roku na rok znacząco angażując się w pomoc społecznościom ubogim. Ciekawym faktem jest też fakt że Obalci są obecni nawet tam gdzie kościoła katolickiego praktycznie nie ma – jak np. w Mongolii (Azja).

Obecność oblatów globalnie

Obecność misjonarzy oblatów na miedzynarodowej scenie jest znaczna i obejmuje różne regiony, od półkuli wschodniej po zachodnią. Przybywając na nowe terytoria, Oblaci Maryi Niepokalanej spełniają swoją misję głosząc Ewangelię najbardziej potrzebującym, pozostając wiernymi swoim założycielom – biskupowi Eugeniuszowi de Mazenod. W Ameryce Północnej skupiają się na obszarach trudno dostępnych i często zaniedbywanych przez inne organizacje religijne. W Kanadzie na przykład pracują wśród tubylczych społeczności Inuitów, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie dotykają serc rdzennej ludności.

Poza granicami Ameryki obecność oblacka jest równie widoczna – szczególnie w Afryce i Azji. Zaangażowanie w te kontynenty wynika z ich roli jako domu dla niektórych z najuboższych populacji świata oraz miejsc o silnym zapotrzebowaniu na ewangelizację. Na przykład, w Demokratycznej Republice Kongo czy Madagaskarze oblaci pełnią ważną rolę sług Kościoła katolickiego, podejmując próbę nawracania mieszkańców i przeciwdziałania ubóstwu poprzez edukację i pomoc humanitarną. W Azji, działalność oblacka skupia się głównie na Filipinach i w Indiach, gdzie starają się głosić Dobrą Nowinę wśród miejscowych społeczności przy użyciu lokalnych języków oraz kultur.

Kontynenty z Oblatami

W wielu zakątkach naszego globu można spotkać Oblatów, stając się oni prawdziwym globalnym fenomenem. To misjonarze, którzy z oddaniem swojego życia Bogu przez wędrowanie po świecie szerzą Jego naukę, wiadomość o miłości i pokoju. Istnieje wiele obecności oblatów na różnych kontynentach, co ukazuje ich głęboką troskę o zbawienie dusz.

Na kontynencie europejskim tradycją jest już długotrwała aktywność oblatów diecezji Mazowieckiej oraz Budowlanej. Także Azja posiada wiele miejsc gdzie akcent obecności Obcokrajowców jest bardzo wyraźny – szczególnie na Dalekim Wschodzie, a także w Indonezji. Prawdziwie transformacyjna była jednak działalność oblata Stowarzyszenia Ojców Serca Matki Bożej w Polsce czyli znanych u nas jako OMI (Oblaci Maryi Niepokalanej) po jej ewangelizację nie tylko na krajowym podwórku – ale i te terytoria z dala od ojczyzn.

  • Afryka: Działa tu najwięcej placówek misyjnych prowadzonych przez Oblatów.
  • Ameryka Północna: Na tym kontynencie znajdują się liczne parafie i szkoły prowadzone przez tego zakonu.
  • Ameryka Południowa: Kontynent ten szczyci się dziesiątkami klasztorów i szkół oblatów.
  • Australia: Chociaż nie jest to kontynent, na którym byłoby można najczęściej spotkać Oblatów, zakon ten ma tam jednak swoje placówki.

Mimo różnic w kulturach i tradycjach, misja oblata jest wszędzie taka sama. Napędza ich pragnienie służenia innym i przekazywania nauk Chrystusa. Bez względu na to, gdzie są na świecie, Oblaci Mają jedno jasne zadanie – prowadzić do Boga poprzez swoje działania.

Oblaci – misja bez granic

Na każdym kontynencie mieszkańcy mogą zaobserwować działało oblatów – członków Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej. Ta katolicka społeczność, która oficjalnie powstała w 1816 roku we Francji pod przewodnictwem Świętego Eugeniusza de Mazenoda, prężnie działa do dziś na całym świecie. Wyróżniają się oni swoim misjonarskim zapałem i poszukiwaniami duchowymi, przekazując wartości chrześcijańskie zarówno teologicznie znaczącej grupie wiernych jak i tym najbardziej potrzebującym pomocy.

W Ameryce Północnej oraz Południowej kościoły prowadzone przez oblaci są pełne życia i służą lokalnym społecznościom jako miejsca wspólnego modlitwy oraz integracji. Za oceanem, gdzie angelizacja jest nadal procesem trwającym, oblaci dostrzegają wiele terenów ekspansji dla swej działalności. Przyjeżdżają tam z misjami humanitarnymi, nie tylko ewangelizacyjnymi ale również służą pomocą materialną czy medyczną na najuboższych obszarach Afryki czy Azji.

Działania oblatów są wielotorowe – poprzez edukację religijną, ale też przez bezpośrednie wsparcie dla biednych i potrzebujących, zarówno duchowne jak i materialne. To właśnie ta aktywność sprawia, że oblaci zaznaczają swoją obecność na każdym kontynencie naszej Planety.

Podobne wpisy