Maryja Niepokalana – patronka zgromadzenia oblatów

Matka Oblatów

Wyróżnioną postacią wśród tych, którzy cenią i pielęgnują duchowość Oblatów, jest bez wątpienia Maryja Niepokalana. Reprezentuje istotne wartości oraz ideały zgromadzenia. Swoją pełną oddanym służbom i niezachwianym poświęceniem dla dobra innych, wpisała się na trwałe do historycznego dziedzictwa zgromadzenia.

Nazywana również Patronką Zgromadzenia Oblatów, jej znaczenie wykracza jednak daleko poza roli patrona. Cechuje ją głęboka empatia i zrozumienie dla trudności innych. Symbolem Matki Oblatów jest jej wielkie serce – otwarte na potrzeby każdego człowieka, gotowe pomagać bez względu na okoliczności. To właśnie te cechy są drogowskazem dla nowicjuszy aspirujących do zgromadzenia Oblatów.

Będąc inspiracją dla obecnych członków jak też dla osób aspirujących do życia zakonnego, sylwetka patronki skupia się nie tylko na mistycznym aspekcie wiary, ale przede wszystkim na praktycznym podejściu do życia chrześcijańskiego. Wykorzystywane przez nią narzędzia – modlitwa za obleganego brata czy sióstr zakonnych ważna była równie silna jak bezpośrednia służba ubogim i potrzebującym. Jej postać jest hołdem dla prawdziwych wartości chrześcijaństwa, jednocześnie stanowi kluczowe odniesienie do duchowości zgromadzenia.

Patronka zgromadzenia Oblatów – portret

We wspaniałym portrecie Patronki Zgromadzenia Oblatów dostrzega się duchową moc i niezłomność. Matka, opiekunka tego zgromadzenia, zawsze wydaje się być ożywiona nieustającą troską i miłością do swoich dzieci. Na jej twarzy widoczne jest spokojne przekonanie, które emanuje od niej subtelnie ale stanowczo, podkreślając jej rolę jako duchowego przewodnika.

Obraz Patronki Zgromadzenia Oblatów wyraża pełen szacunek podziw dla kochającej matki i potężnej patronki. Każda cecha jej twarzy maluje obraz siły i delikatności równocześnie – dwóch cech jednocząco-sił mistrzyni serca swego zgromadzenia. Szczegółowe przedstawienie natury jest magicznym dopełnieniem całości obrazu i wprowadza element piękna niewidywanego na pierwszy rzut oka.

Podobnie jak Matka Opiekunka wszystkich najbardziej potrzebujących, tak również prezentowany portret pełen jest głęboko ukrytego zrozumienia dla ludzkich problemów oraz boskiej empatii w stosunku do ludzkich niedoskonałości. To wszystko sprawia, że ten obraz jest prawdziwie inspirujący i pełnomocny w swoim przeznaczeniu do wiarygih kondycji ludzkich.

Matka i opiekunka oblatów

Rola Matki Bożej w zgromadzeniu Oblatów jest niezwykle ważna, jako ich główna patronka i opiekunka. Począwszy od momentu założenia zgromadzenia przez Świętego Eugeniusza de Mazenod, postać Maryi pełni istotną rolę dla całej społeczności oblatów. Wskazuje ona drogę do Jezusa, umacniając jednocześnie wiarę członków zgromadzenia i potęgując ich duchową siłę.

Fakt ten związany jest ściśle z dogmatem o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, ogłoszonym przez papieża Piusa IX w roku 1854. To wydarzenie miało bezpośredni wpływ na życie zgromadzenia Oblatów, które przyjęło go z wielkim entuzjazmem i radością. Oblaci widzieli w tym jasny znak protekcji Matki Bożej nad swoim zgromadzeniem, co dodatkowo utwierdziło ich przekonanie o Jej szczególnym macierzyństwie duchowym.

Duchowe przewodnictwo patronki Oblatów

Zgromadzenie Oblatów cieszy się niezwykłym duchowym przewodnictwem, które pochodzi od ich Patronki – Matki Bożej Niepokalanej. Jest ona głównym źródłem inspiracji oraz siły dla wszystkich członków zgromadzenia. Swoją opiekę nad oblatami wyraża poprzez orędownictwo i niewyczerpane wsparcie w trudnościach.

Osoba Maryi, jako matki, jest nie tylko symbolem matczynego przywiązania i miłości, ale również nieskończonego zrozumienia i empatii. Uważa się, że ciągłe poszukiwanie jej pomocy otwiera drogę do większej bliskości z Bogiem. Wielu oblatów codzienną modlitwę kończy wezwaniem „Matka Zgromadzenia Oblatów”, starając się naśladować Jej pokorną służbę Bogu.

Podkreślenie roli Matki Bożej w życiu Oblatów ma na celu ugruntowanie w członkach zgromadzenia ufności i mocnego duchowego zaangażowania. Na podstawie tego przykładu, to Duchowe przewodnictwo patronki Oblatów stanowi dla nich ciągle aktualne źródło motywacji do wiernego spełniania zobowiązań zakonnych.

Oblaci pod skrzydłami Matki Niepokalanej

Zgromadzenie Oblatów jest wyjątkowym wspólnotą zakonną, której istnienie i działania od początku są nierozerwalnie związane z postacią Matki Bożej. Na cześć Niepokalanej Maryi Panny, którą uważają za swoją matkę i patronkę, powstało to zgromadzenie. Oblaci zdają sobie sprawę z roli, jaka przypada Najświętszej Maryi Pannie w historii zbawienia ludzkości oraz doceniają Jej oddanie się Bogu i jej bezgraniczną miłość do wszystkich ludzi.

Jak wielu innych świętych przed nimi Oblaci odnajdują inspirację w Jej służbie dla Boga. Zaufanie wstawiennictwu Matki Bożej jest fundamentem ich duchowości i misji. Identyczne jak twórca Zgromadzenia, Św. Eugeniusz de Mazenod, pragną być „wszystkim dla wszystkich”, stając po stronie tych najbardziej potrzebujących pomocy modlitewnej – ubogich znanych jako „opuszczonych”. Wierzą silnie że Maryja prowadzi ich na drodze do zbawienia oraz jest nieodłączną częścią ich codziennego życia modlitewnego. Świadectwem tego jest choćby codziennie odmawiany różaniec czy pobożność majowa.

Ciekawostką jest fakt, że pierwsza kaplica zgromadzenia była poświęcona Matce Boskiej. To również ona, a nie założyciel zgromadzenia, znajduje się w centralnym punkcie herbu oblatów zamiast Św. Eugeniusza de Mazenod’a.

Podobne wpisy